Liham Para sa mga Kabataang Filipino

Kabataan, minsan din akong naging teenager kagaya mo. Minsan din akong nakipagdebate para sa mga politiko na pinaniniwalaan ko. Minsan din akong naniwala na magkakaroon ng pagbabago sa Pilipinas kung si Poncio Pilato ang mamumuno. Ngunit sa paglipas ng panahon, marami nang Poncio Pilato ang namuno, ngunit ang inaasahang lubos na pagbabago at pag-unlad ay hindi pa rin nakakamit hanggang ngayon.

Miss Universe 2018 in the World Full of Hatred

This whole week, my Facebook timeline has been flooded by viral news-both trending in the Philippines and worldwide. The first one was all about the Miss Universe 2018 and the other one was about school bullying. In this first part of my post, I wrote my opinion about the recently concluded prestigious beauty pageant. My thoughts about school bullying would be featured on my next blog.