Liham Para sa mga Kabataang Filipino

Kabataan, minsan din akong naging teenager kagaya mo. Minsan din akong nakipagdebate para sa mga politiko na pinaniniwalaan ko. Minsan din akong naniwala na magkakaroon ng pagbabago sa Pilipinas kung si Poncio Pilato ang mamumuno. Ngunit sa paglipas ng panahon, marami nang Poncio Pilato ang namuno, ngunit ang inaasahang lubos na pagbabago at pag-unlad ay hindi pa rin nakakamit hanggang ngayon. Sa aking obserbasyon, hangga’t may mga taong sakim sa salapi at kapangyarihan, hangga’t ang mga taong tumatanggi sa mahigpit na disiplina, kahit sino ang ilagay mo sa gobyerno ang korupsyon ay hindi na mawawala. Kahit ang pulitiko ay bago at walang bahid, sa paglipas ng panahon, ang malinis at marangal na pangalan ay narurumihan din. 

Ngunit ikaw na kabataang Pilipino, marangal ka, wag mong ibaba ang iyong sarili nang dahil lamang sa mga politiko na iyong ipinaglalaban. Maging responsableng mamayan ka. Irespeto mo ang opinyon at paniniwala ng iba. Kung ang gusto nila ay hindi mo gusto, huwag kang magalit dahil gaya mo, may sarili rin silang pag-iisip. Mas mahalaga ang pakikipagkapwa-tao kaysa sa mga politiko na nakikilala lang ang taong-bayan tuwing darating ang halalan.

Kung gusto mo ng tunay na pagbabago, simulan mo sa sarili mo. Samantalahin mo ang pagkakataong ikaw ay nakakapag-aral ng libre kaya ikaw ay mag-aral ng mabuti. Gaano man kahirap ang pag-aaral, pilitin mo na ikaw ay makapagtapos upang magkaroon ng pagkakataon na mabago ang iyong buhay. Sa halip na unahin ang pag-ibig, abutin mo muna ang iyong pangarap para mabigyan mo ng magandang kinabukasan ang iyong magiging pamilya. Huwag mong sayangin ang iyong oras at kabataan sa bisyo at droga, sa halip, linangin mo ang iyong talento para pagdating ng panahon, ikaw ang magbibigay ng karangalan sa bansang pinakamamahal mo.

Kahit panay ang reklamo mo, kung hindi mo babaguhin ang pag-uugali at pag-iisip mo ay walang mangyayari. Kung gusto mo magkaroon ng pagbabago, disiplinahin mo ang sarili mo. Husayin mo ang iyon kakayahan at tumuklas ng karunungan upang kung dumating ang iyong pagkakataon, ikaw ang magsisimula ng pagbabagong hinahangad. Kung ikaw ay mabigyan ng pagkakataong manungkulan sa pamahalaan, huwag mong tularan ang mga pagkakamali ng mga nauna sa iyo, sa halip, manungkulan ka ng tapat at may dangal.

Kabataan, ikaw ay bata pa. Marami pang mangyayari sa buhay mo. Huwag mong paikutin ang mundo mo sa mga politikong wala naman talagang pakialam sa iyo. Kabataan, ang pagbabago ay nasa iyo, wala sa gobyerno.

Isang paalala mula sa sang nagmamalasakit na guro.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s